Endre Skjerping Refsnes style=

Endre Skjerping Refsnes

President
Arne Raunholm style=

Arne Raunholm

Visepresident
Stein Waage style=

Stein Waage

Sekretær Past president Medlemsansvarlig
Edvin Berg style=

Edvin Berg

Kasserer
Mons Haarr style=

Mons Haarr

Styremedlem
Kurt Borgund style=

Kurt Borgund

IT/WEB Ansvarlig