Stein Waage style=

Stein Waage

President Medlemsansvarlig
Endre Skjerping Refsnes style=

Endre Skjerping Refsnes

Visepresident Styremedlem
Mons Haarr style=

Mons Haarr

Sekretær
Reidar Gunstensen style=

Reidar Gunstensen

Kasserer
Kurt Borgund style=

Kurt Borgund

Styremedlem IT/WEB Ansvarlig